Rör & värme

Nu kan du finansiera din Nibe värmepumpinstallation.
» Läs mer

Installerat och klart

Se mer här

* = Regler för installerat & klart gällande wc & kökskransbyte.
* = Det här ingår vid installation av luft-luft

Vi utför alla typer av arbeten inom VVS

Vi monterar NIBEs värmeprodukter och är även auktoriserat serviceombud för NIBE. Vi är certifierad för säkervatteninstallation och av Swedac för t.ex luft/luft värmepumpar. Kom in till oss och få offert på en värmepumpinstallation eller andra VVS arbeten. Vi installerar allt ifrån kompletta värmesystem till att serva er köksblandare.

Teckna serviceavtal för din värmepump! Skicka ett mail till service@hpljusdal.se

Läs mer om värmepumparna från NIBE och Daikin

- NIBE F1145, värmepump för bergvärme/jordvärme
- NIBE F1245, värmepump för bergvärme/jordvärme
- Luft/luft värmepumpar från Daikin

Funderar du över NIBES trygghetsförsäkring?
» Läs mer här

Är du osäker på hur djupt det är till berg?
» Läs mer här

Serva din Nibe Värmepump

I vår service ingår översyn av värmepumpen enligt följande:
Läs mer här

Fast pris felsökning "berg"värmepump

Pris: 1 590kr inkl moms
I priset ingår resa samt felsökning 1tim, ev rot ej avräknat
Krävs ytterligare tid för felsökning deb 725kr/tim inkl moms exkl rotavdrag Reservdelar/arbete reparation ingår EJ i priset för felsökning.

Debiteringspriser rör / kyl arbeten

Vi debiterar per hel timme.
Minsta debiterbara tid är 1 arb.timme plus kostnad för servicebil a´400kr.
Rörarbeten - timkostn från 656 kr/tim plus servicebil inom 4 mils radie från våra kontor. Utöver 4mil tillkommer milkostnad.
Kylarbeten/värmepump - timkostnad fr 725kr/tim plus servicebil enl ovan.

Vid akuta arbeten efter ord arb tid/ jour:

Startkostnaden innehåller två timmar inkl. servicebil 2700 kr. Vi debiterar per timme efter startkostnad. Timdebitering 1200 kr/tim eller enligt avtal.

För samtliga arbeten gäller följande:

I debiteringstiden (timdebiteringen) ingår arbetsledning/planering, lön, sociala kostnader, försäkringar, servicebil, restid till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, arbetstid på plats, material/tidrapportering, avstädning och påfyllning material till servicebil.

Våra montörer på HP

Rörmontörer
Pär Persson 070 - 341 66 93
Tim Knapp 070-352 65 53
Erik Lagesson  070-352 65 79
Sebastian Persson 070 - 352 65 81
Saber Morad 070-352 65 59
Sven-Anders Nilsson 070 - 352 55 29

NIBE service

Pär Persson 070 - 341 66 93
Erik Lagesson  070 - 352 65 79
Sebastian Persson 070 - 352 65 81
Saber Morad 070-352 65 59

Vi är certifierad av säker vatten
Swedac - luft-luft / kyla

Är du vår nya rörmontör?

Skicka din ansökan till tomas@hpror-varme.se

Har du några frågor?

Ring Tomas på 070-2229791 eller Pär på 070 - 341 66 93.