Serva din Nibe Värmepump

I vår service ingår översyn av värmepumpen enligt följande:

  • Kontroll av värmepumpens driftvärden (temperaturer m.m.) inklusive köldmediekretsen.
  • Kontroll och ev. rengörning av smutsfilter.
  • Kontroll och vid behov justering av värmepumpens regler/styrutrustning.
  • Kontroll och vid behov normal påfyllning,rengöring och justering av värme och köldbärarkretsar.
  • Information till innehavaren om handhavande och.skötselråd.
  • Upprättande av serviceprotokoll inkl. eventuella förslag på rekommenderade åtgärder.

OBS! Eventuellt materiel tillkommer enl. gällande prislista.
All service utförs av HP Rör&Värmes utbildade personal.

Pris

NIBE Luft / Vatten samt Vätska / Vatten (bergvärme) 1 990:-

NIBE Frånluftvärmepump inklusive filterbyte 1 750:-

Alla priser är inklusive mervärdesskatt

OBS! För kunder längre än 30km från HP Rör&Värme tillkommer kostnader för servicebil.

Vi är auktoriserat serviceombud för NIBE